ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 7 อุบลฯ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สพร. 7 อุบลราชธานี ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้างผู้ประกอบกิจการสาขาช่างแอร์ จำนวน 13 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สพร.7 อุบลราชธานี