ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อบรมผ่าน FB Live กับ หลักสูตร Power up Positive Thinking : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมอบรมผ่านทาง Facebook Live หลักสูตร Power up Positive Thinking : เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ “เชิงบวก” รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และนำไปสู่จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร

หัวข้อดังกล่าวเหมาะสำหรับ หัวหน้างาน  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ผู้ที่ต้องการสร้างพลังบวกเพื่อสร้างพลังในชีวิตและการทำงาน ดำเนินการบรรยายโดย คุณฉันทลักษณ์  มงคล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/34327/