ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน”ส่งเสริมการอ่าน กระตุ้นการเรียนรู้

ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิด “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน” เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน หรือ LMCA และชุมชนชนริมทางรถไฟมักกะสัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทุนสนับสนุนโดยตรงของสถานทูตออสเตรเลียที่มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน

ด้วยการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต LMCA ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านการส่งเสริมการศึกษา การจัดการความรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน และชุมชนที่ขาดโอกาส ได้ร่วมกับชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันซึ่งเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 605 ครอบครัว มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 500 คน ซึ่งชุมชนมีความต้องการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ให้เท่าทันกับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจากการดำเนินโครงการได้เกิดห้องสมุดเด็กและเยาวชนขึ้นภายในชุมชน มีหนังสือที่เหมาะสมตามช่วงวัยและความต้องการของเด็กในชุมชน จำนวน 667 เล่ม ได้แก่ หนังสือนิทานสำหรับเด็ก หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือสารานุกรม หนังสือคู่มือการฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศ และหนังสือวรรณกรรมประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพต้นทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การใช้จิตนาการจากการอ่านหนังสือ ในกิจกรรมโรงเรียนการ์ตูน ที่ได้รับเกียรติจาก “ครูอ๋า” นายสิทธิพร กุลวโรตตมะ มาเป็นโค้ชในครั้งนี้

การมีห้องสมุดเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นในชุมชน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอ่าน กระตุ้นการเรียนรู้ ยังเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอื่นๆ อีกด้วย