ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “WP”ปันน้ำใจ

บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ( WP) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้ แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้พันธกิจ “We Promise” ดูแลชุมชนในพื้นที่รอบคลังก๊าซอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานบริษัท และคณะทำงาน WP อาสา ร่วมส่งมอบชุดถุงยังชีพทั้งสิ้นกว่า 500 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบคลังก๊าซและโรงบรรจุของบริษัทฯ ในโครงการ “ปันน้ำใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19