ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เร่งซ่อมราวสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชำรุด

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณถนนพญาไท หน้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในสภาพชำรุด ไม่มีราวกั้นบริเวณทางขึ้นลง อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตว่า สำนักการโยธาได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบสาเหตุที่สะพานลอย ไม่มีราวกั้น เกิดจากต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโค่นล้มมาพาดราวสะพานลอย ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กทม. ทำให้ราวสะพานได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ จึงได้ดำเนินการรื้อย้ายต้นไม้ที่โค่นล้มลงมาทับสะพานลอยและราวสะพานลอยที่ชำรุดเสียหายออกในทันที พร้อมทั้งได้ติดตั้งราวเหล็กและรั้วเหล็ก เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนใช้สะพานลอยเป็นทางสัญจรชั่วคราว ทั้งนี้ในวันที่ 15 มิ.ย. 63 เจ้าหน้าที่ของสำนักการโยธา จะนำราวสแตนเลสที่ทำจากโรงงานเข้าไปติดตั้งทดแทนราวสะพานที่ชำรุดเสียหาย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 19 มิ.ย. 63 นอกจากนั้น สำนักการโยธา ยังได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบรายงานประจำเดือนตามวงรอบ รวมถึงซ่อมบำรุงสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยให้ประชาชน

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวว่า ในเบื้องต้นสำนักงานเขตปทุมวันได้นำแผงเหล็กไปกั้นบริเวณทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนข้ามบริเวณดังกล่าว และติดป้ายประกาศงดใช้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้สำนักงานเขตปทุมวัน จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน