ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : ซีลิค (SELIC) มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 500 ลิตร ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (ลำดับที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 500 ลิตร ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 โดยมีคุณภากมล รัตตเสรี (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณธนากร สุวรรณศิลป์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพย์สิน มูลนิธิชัยพัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำแอลกอฮอล์เจลที่ได้รับมอบนี้ไปกระจายให้กับชุมชน หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

อนึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เดินทางมอบแอลกอฮอล์เจลให้แก่สถานเลี้ยงเด็กบ้านศรีนครินทร์, มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง, สถานสงเคราะห์หญิงธัญบุรี และโรงพยาบาลสงฆ์ รวมทั้งสิ้นกว่า 400 ลิตร เพื่อเป็นการแบ่งปัน และส่งความห่วงใยต่อสังคม