ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TOT We Care ด้วยความห่วงใยจากใจ ทีโอที ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนในโครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”

ทีโอที  ห่วงใยประชาชนและเยาวชนทุกคน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทีโอที ได้จัดโครงการ “TOT We Care” ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและชุมชนโดยมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชน

ในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ  โดยตลอดเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่าน ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัยไปแล้วกว่า 66 ชุมชน

และจะส่งมอบให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club จนครบทั้ง 71 ชุมชน ภายในเดือนมิถุนายนนี้  #TOT We Care We Share