ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

นายไพรัตน์  ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ยูนิไทย พร้อมด้วย นายชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล ผู้อำนวยการฝ่ายชิปปิ้งและโลจิสติคส์ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย คลังสินค้า จำกัด นำทีมพนักงานยูนิไทยคลังสินค้า มอบถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนบางเสาธงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในโครงการ “ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งกลุ่มบริษัทยูนิไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และช่วยบรรเทาความดือดร้อนให้คนในชุมชนใกล้เคียงยูนิไทยคลังสินค้าผ่านพ้นวิกฤติจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพจน์ แก้ววิลัย ครูชำนาญการระดับ 9 โรงเรียนวัดบัวโรย เจ้าอาวาสวัดบัวโรย และผู้ใหญ่บ้านจาก 3 ชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนวัดบัวโรย ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน พร้อมกำกับดูแลให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก "Social Distancing" และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนบางเสาธงและชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 3 ชุมชน เดินทางมารับมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ