ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“เฉลิมชัย” เปิดนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ครั้งแรก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเสมือนจริง “RID CREATIVITY & INNOVATION 2020” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2563 ณ กรมชลประทานสามเสน ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการจัดนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน “RID CREATIVITY & INNOVATION 2020” ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมงานชลประทานให้ประชาชนได้เข้าใจงานชลประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนิทรรศการไปเมื่อที่ 12 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนา การเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง ตลอดทั้ง 3 วัน ที่จะจัดให้ทุกท่านเข้ามารับชมได้ผ่านเว็บไซต์ exhibition.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2563 นี้

"กรมชลประทาน ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะน้ำคือชีวิต ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 118 ปีแล้ว ที่กรมชลประทานได้ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการน้ำมีความทันสมัย ครบวงจร เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนทั้งประเทศ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน ขอให้กรมชลประทานได้ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประชาชนและเกษตรกรได้ฝากความหวังในด้านการบริหารจัดการน้ำด้วย" นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบูธภายในงาน จะแบ่งตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 1.) บูธภาพรวมผลงานกรมชลประทาน นำเสนอเนื้อหาเรื่อง ประวัติกรมชลประทาน แผนงาน RID No.1Express 2020 แผนบริหารความต่อเนื่อง(BCP) และศูนย์ประสานงานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กรมชลประทาน 2.) ด้านบริหารองค์กร นำเสนอเรื่อง หน่วยงานราชการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักทรัพยากรบุคคล อาสาสมัครชลประทานกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 3.) ด้านศึกษาความเหมาะสม นำเสนอเรื่อง โครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIMP) โครงการพัฒนาทุ่นยางพาราดักผักตบชวา อากาศยานไร้คนขับบินสำรวจถ่ายภาพ เพื่อการทำแผนที่ นวัตกรรมเครื่องอัดฉีดของผสมแรงดันสูง และระบบวิทยุสื่อสารแบบบูรณาการ 4.) ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ นำเสนอเรื่อง งานก่อสร้างภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี- อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 5.) ด้านบริหารจัดการน้ำ นำเสนอเรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วย Big Data ชลประทานล้านนากับการพัฒนาลุ่มน้ำน้ำปิง การแก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำอิงจังหวัดพะเยา จัดการน้ำยุคใหม่ แค่ปลายนิ้ว งานชลประทานกับการสร้างความยั่งยืนของภาคประชาชน โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดการเสวนา ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง New Normal วิถีชีวิตใหม่ กรมชลประทานหลัง COVID19 โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีของที่ระลึกแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันละ 5,000 ชิ้น รวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกกับการเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย

คำบรรยายภาพข่าว
ครบรอบ 118 ปี ชป. : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) ภายใต้ชื่องาน "RID CREATIVITY & INNOVATION 2020" ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี ณ กรมชลประทาน สามเสน