ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง