ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ – เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีหนังสือประสานกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นผู้กำกับควบคุมดูแลการเดินเรือในคลองแสนแสบของบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด แล้ว โดยกรมเจ้าท่าแจ้งว่าได้ลงพื้นที่สำรวจ จัดระเบียบผู้โดยสาร และจัดระบบการเดินเรือของผู้ประกอบการ รวมถึงได้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ประจำท่าที่ให้บริการในคลองแสนแสบเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเพิ่มเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำกับติดตามให้ดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบผู้โดยสารทั้งบนท่าเรือและภายในเรือโดยสารอย่างเคร่งครัด