ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme 4.0

สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme 4.0 ปี 2563 โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร