ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นายอดิศักดิ์ บางโม รองผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในโครงการAmazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สร้างบรรทัดฐานใหม่การให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยมี นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบ ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย