ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Thisshop.com ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ SHARP, Bee Express, Vivo, TCL, Jabra และ Bee Box จัดกิจกรรม Love forward ส่งต่อความรักให้กันและกัน

ตัวแทนผู้บริหารจาก Thisshop.com , SHARP, Bee Express, Vivo, TCL, Jabra และ Bee Box ร่วมส่งมอบข้าวสารและสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในกิจกรรม “Love forward” ส่งต่อความรักให้กันและกัน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณ แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อส่วนร่วม  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)    

ทั้งนี้ตัวแทนผู้บริหารและผู้ร่วมจัดกิจกรรม “Love forward” ยังส่งต่อความรัก ความช่วยเหลือเพื่อแบ่งปันความสุขและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในสังคม ด้วยการแจกข้าวกล่อง อาหารแห้ง พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2563 อีกด้วย    

Thisshop.com และผู้ร่วมจัดกิจกรรมฯ ขอเป็นส่วนร่วมเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน “#เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”