ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: กยท. ผนึกกำลังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เปิดมิติใหม่ใช้ยางพาราหุ้มแบริเออร์

การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และผู้แทนกรมทางหลวง  เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิ์ภาพความปลอดภัยบนท้องถนน โดยใช้แผ่นยางพาราธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP) ของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ทั้งยังสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการแปรรูปยางพาราเพื่อป้อนแก่หน่วยงานภาครัฐตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐของทางรัฐบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ