ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เกษตร5.0 เพื่อครัวไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก

ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ(อิ๋งอิ๋ง)ร่วมกับปุ๋ยไข่มุกตราเริอใบไข่มุกและกรมวิชาการทางการเกษตร นำเสนอ เกษตร5.0 แนวทางการเกษตรที่ปราศจากสารเคมีสนับสนุนการเกษตรไทยปลอดภัยสารพิษเป็นครัวคุณภาพให้แก่โลกในยุคโควิด-19

แตนเบียนไข่เป็นแตนเบียนที่ทำหน้าที่ทำลายไข่ของศัตรูพืชหลายชนิดเช่นหนอนกออ้อย หนอนใบผัก หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกอข้าว

โดยแตนเบียนจะทำลายไข่ของแมลงศัตรูพืชเป็นการควบคุมแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติโดยที่เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งมีต้นทุนสูงและเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามเนื้อหารายการได้จากรายการคนไทยใต้ร่มราชัน ทางททบ.5  ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา15.30-16.00 น.