ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: แก้ไขปัญหาการสร้างบ้านกีดขวางทางเดินริมคลอง

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวกรณีมีการสร้างบ้านกีดขวางทางเดินและทางจักรยานริมคลอง บริเวณซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า ย่านแฮปปี้แลนด์ว่า สำนักงานเขตบางกะปิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบการก่อสร้างบ้านเรือนรุกล้ำที่สาธารณะ กีดขวางบริเวณริมเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง มีลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัย ขนาดกว้าง 1.35 เมตร x ยาว 8.00 เมตร สูง 4.20 เมตร และสภาพคลองเป็นแนวเขื่อน ค.ส.ล. ไม่มีทางเดินหรือทางจักรยาน การสัญจรไปมาจะต้องเดินผ่านที่ดินของหมู่บ้านเสนาวิลล่า 84 และหมู่บ้านฉัตรแก้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้แจ้งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารส่วนที่รุกล้ำแนวเขื่อน ค.ส.ล. ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน รวมถึงจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมคลองดังกล่าว โดยจัดแผนการตรวจตราอย่างต่อเนื่องต่อไป