ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: โกลเบล็ก ปันสุข สู้โควิด-19

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (GBS) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน และการช่วยเหลือสังคม จัดตั้งโครงการ “GBS ปันสุข สู้โควิด-19” เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นม น้ำผลไม้ และของใช้ที่จำเป็น รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของมาเติมใน“ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่พนักงาน GBS ได้แสดงน้ำใจแบ่งปันความสุขให้กับสังคม โดยตู้ปันสุข ดังกล่าวจัดตั้ง ณ บริเวณหน้าบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด