ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาฯ

คุณมุกดา ซอเร็นเซ่น (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 152,500 บาท ให้แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมาโรจน์ (คนที่ 5 จากซ้าย) และ รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 6 จากซ้าย) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีคุณฟรานเซศซิราโนวิช คุณJinee Russell คุณManjit Walai  คุณRita Indhewat  และคุณ Carmen de Schuster ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อเร็วๆนี้

เรียงจากซ้ายสุด

  1. คุณฟรานเซศซิราโนวิช
  2. คุณ Jinee Russell
  3. คุณ Manjit Walai
  4. คุณมุกดา ซอเร็นเซ่น ประธานสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย
  5. ศ.นพ.พรชัย สิมาโรจน์
  6. รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์
  7. คุณ Rita Indhewat
  8. คุณ Carmen de Schuster