ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย สู้ “โควิด-19”

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์  เนียมสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้บริโภค ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานตามหลักโภชนาการ ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี