ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: “RBF’’ แจกข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่อง ให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (ที่3จากซ้าย) กรรมการบริษัท พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)  แจกข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่อง และขนมเยลลี่โคโรโคโร ให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ภายใต้โครงการอังเคิ้ลบารน์สู้ภัยโควิค โดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

มารับข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นจำนวนมาก ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก