ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปฏิทินข่าว งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ปั้นดาว ปี 2563

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ประเดิมเปิดตัวตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ปั้นดาว ปี 2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น พร้อมหน่วยร่วมกำลังสำคัญจาก 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็น Excellence Center ที่ สสว. ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  แต่งานนี้...ยังคงจัดตามมาตรการ Social distancing  การแถลงข่าวจึงจัดขึ้นในรูปแบบ Video Conference  ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ของ ZOOM Meeting ถึงแม้จะอยู่ไกลก็สามารถสื่อสารกันได้สะดวก ชัดเจน คล่องตัว และรวดเร็ว