ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: วศ.อว.หารือและเยียมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าเยี่ยมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jackie Chang ประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ในส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนโรงงานการผลิต และส่วนวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ในการนี้ วศ.ร่วมประชุมหารือในเรื่อง University project เพื่อสร้างความร่วมมือกับ วศ. และ กระทรวง อว. ในอนาคต