ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผนึกกำลังสกัด “โควิด19”

กฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ (ที่5จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบหน้ากากผ้ากันน้ำและป้องกันเชื้อแบคทีเรียจาก เกียรติศักดิ์  สิงห์สัจจเทศ (ที่4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 7,000 ซอง (140,000 ชิ้น) มูลค่า 210,000 บาท เพื่อนำส่งให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่  อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  ที่ปฏิบัติงานหน้าร้านทุกสาขาสวมใส่ในช่วงวิกฤตโควิด19  ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี ดรุณ  ปุริ, วิพล วรเสาหฤท, ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย ฯลฯ ร่วมรับมอบ ณ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 2

ภาพจากซ้ายไปขวา ::

  1. พิชานาฎ รัตนะ  ผู้จัดการการตลาดและการขาย - ซีลี่ และ เทมเพอร์ บจ.ยัสปาล แอนด์ ซันส์   (Ms. Pichanart Rattana - Marketing & Sales Manager - Sealy & Tempur)
  2. สุกัญญา  พิเชียรจรส  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและขาย - แซนตาส โฮม  บจ.ยัสปาล แอนด์ ซันส์  (Ms. Sukunya Pichienjaros)
    Senior Marketing & Sales Manager - Santas home)
  3. ตรุณ ปุริ  ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บจ.ยัสปาล แอนด์ ซันส์  (Mr. Tarun  Puri - Chief Marketing & Sales Officer)
  4. เกียรติศักดิ์  สิงห์สัจจเทศ  กรรมการผู้จัดการ บจ.ยัสปาล แอนด์ ซันส์   (Mr. Kiatisak Singhsachathet - Managing Director)
  5. กฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  (Ms.Kridchanok Patamasatayasonthi - Managing Director)
  6. วิพล วรเสาหฤท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์   Mr.Vipon  Vorasowharid - Chief Operation Officer
  7. ขวัญชัย  กิจก้องขจรชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารสินค้าเฟอร์นิเจอร์ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Mr.Kwanchai   Kitkongkajornchai -Senior Vice President –Merchandising)