ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SPU มอบหน้ากาก Face Shield ให้กองด่านควบคุมโรคติดต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งมอบหน้ากากอนามัย Face Shield จำนวน 3,500 ชิ้น ให้แก่ นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ นายปฐิคม วิวัฒนนานนท์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหน้าด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานต่างๆ รวมถึงด่านควบคุมโรคชายแดนทั่วประเทศ ใช้สำหรับป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ขณะปฏิบัติหน้าที่

“หลังการระบาดของ Covid-19  กรมด่านควบคุมโรค จะต้องกำหนดมาตรฐานใหม่ในการทำความสะอาดอากาศยานทุกลำที่ให้บริการในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการสนามบิน เป็น New Normal ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน”  นายแพทย์สุวิชกล่าว

โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ผลิตหน้ากาก Face Shield และส่งมอบไปยัง ชุมชน หน่วยงานรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแล้ว จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้เดือนร้อนจากผลกระทบของ Covid-19 ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.