ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สิงห์ เอสเตท ส่งมอบ “ถุงแดง” ให้กับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการแยกขยะติดเชื้ออย่างปลอดภัย

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดย นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบถุงแดงสำหรับแยกขยะติดเชื้อ จำนวน 1,087,750 ใบ ในแคมเปญ “ถอดทิ้งถูกทาง” ให้กับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบต่อให้กับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กลุ่มสำนักอนามัย, กลุ่มสำนักสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสำนักการแพทย์ เพื่อใช้ในการแยกขยะติดเชื้อและวัสดุปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย, นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และแพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เกี่ยวกับสิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตด้วยพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุลและหลากหลายจากการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทลงทุนและ

โฮลดิ้งระดับโลก ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนำเสนอคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม