ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม "ตามโครงการยกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน" สาขา การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น (18 ช.ม) ซึ่งเป็นมาตราการรองรับผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ให้กับลูกจ้างของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน ซึ่งจะถูกเลิกจ้างในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ทั้งนี้ในการจัดฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)