ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รพ.วิภาวดี มอบโรงแรมในเครือเป็น ‘Hospitel’

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานบริหารโรงพยาบาลวิภาวดี ในฐานะประธานกรรมการบริษัท โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดี ในการแถลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มอบโรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค ให้ภาครัฐใช้เป็น 'Hospitel’ ในการดูแลคนไข้ Covid-19 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์