ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วศ.อว. คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยร้านค้าสวัสดิการ ต้านโควิด-19

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมีมาตรการให้คัดกรองผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME ที่เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่ของหน่วยงานทุกวัน พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ให้ร้านค้าสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะทำงาน หมั่นล้างมือเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้กรมฯได้ประกาศงดเก็บค่าเช่าร้านค้าทุกร้านในเดือนเมษายนนี้ด้วย