ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน มีความจำเป็นและต้องใช้หน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันยังคงหาได้ยาก สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงสภาวการณ์นี้เป็นอย่างดี ได้มีการเตรียมการผลิตไว้ตามที่นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยแจกจ่ายให้แก่ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในหลายพื้นที่แล้ว  

โดยวันนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยผ้า-อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ จำนวน 41,000 ชิ้น ไปส่งมอบให้โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี จำนวนแห่งละ 5,000 ชิ้น พร้อม Face SHIELD อีกแห่งละ 150 ชิ้น สำหรับที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และกล่องป้องกันการแพร่การฟุ้งกระจาย อีกจำนวน 10 กล่อง และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้ไปรับบริการในโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้า ให้กับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.) อีกจำนวน 7,500 ชิ้น และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 320 ชิ้น และบ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี 300 ชิ้น

สำหรับหน้ากากอนามัย ของอาชีวะ  หรือ “แมส-อาชีวะ” คือหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ผลิตด้วยผ้าฝ้าย และฝ้ายมัสลิน 3 ชั้น สามารถถอดเปลี่ยนไส้แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานได้มากถึง 2 ปี และพิมพ์ลายโลโก้ “อาชีวะฝีมือชน” ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และ N95 รวมถึงป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ถอดซักทำความสะอาดได้ ทั้งตัวหน้ากากอนามัยและไส้แผ่นกรองด้วยการซักมือแบบเบาๆ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  ซึ่งอาชีวะได้นำหน้ากากอนามัยจากการผลิตของสถานศึกษา 55 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีการเรียน การสอนสาขาผ้า

และเครื่องแต่งกายและประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อนำหน้ากากอนามัยเหล่านี้มาใช้ในสถานศึกษา และบริการแจกจ่ายแก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งในชุมชน และให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะเป็นศูนย์กลางรับหน้ากากอนามัยจากสถานศึกษาที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน