ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ.อว. ยืนยันมาตรการ Work from Home ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีการดำเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ได้มีการประกาศให้ ข้าราช พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน ดังนี้    

  • เปิดช่องทางการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบทางไปรษณีย์ทดแทนการติดต่อ ณ จุดรับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ MHESI One Stop Service เพื่อขอรับบริการด้านการทดสอบและติดตามสถานะผลการทดสอบผ่านระบบนี้ได้
  • เปิดสายด่วน โทร 0 2201 7000 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ“ป้องกัน COVID-19 กับ วศ. อว.” ให้ความรู้หรือตอบข้อสงสัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องเจล แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจัดให้มีนักวิทยาศาสตร์ตอบข้อสงสัยทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 20.00 น.
  • ให้บริการข้อมูลความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน COVID-19 ติดตามได้ที่ Page Facebook Doctor D. และ Page Facebook กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคน เราจะร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อที่จะผ่านวิกฤต COVID-19ไปด้วยกัน และขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมเทคนิคทางการแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆ ท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการเป็นด่านหน้ารับมือกับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้