ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: แจ้งเลื่อนโครงการฝึกเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากโควิด19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานและชี้แจงเรื่องการขอเลื่อนโครงการเนื่องจากเกิดวิกฤติโควิด 19  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการทำพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทดสอบ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ จัดให้มีพื้นที่ทดสอบให้มีระยะห่างมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีแผงกั้นระหว่างผู้เข้าทดสอบทุกท่าน พร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าทดสอบ ผู้ดำเนินการทดสอบทุกคน รวมถึงกำกับการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และวางเจลล้างมือและกำหนดจุดเข้า-ออกสถานที่ทดสอบอย่างชัดเจน