ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในช่วงโควิดต้องป้องกัน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดฝึกอบรม สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 7 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการทำพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทดสอบ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ จัดให้มีพื้นที่ทดสอบให้มีระยะห่างมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีแผงกั้นระหว่างผู้เข้าทดสอบทุกท่าน พร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าทดสอบ ผู้ดำเนินการทดสอบทุกคน รวมถึงกำกับการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และวางเจลล้างมือ และกำหนดจุดเข้า-ออกสถานที่ทดสอบอย่างชัดเจน