ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า พร้อมกับป้องกันโควิด19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบการ ผู้รับเหมาอิสระ รวม 2 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการทำพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ทดสอบ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ จัดให้มีพื้นที่ทดสอบให้มีระยะห่างมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีแผงกั้นระหว่างผู้เข้าทดสอบทุกท่าน พร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าทดสอบ ผู้ดำเนินการทดสอบทุกคน รวมถึงกำกับการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และวางเจลล้างมือ และกำหนดจุดเข้า-ออกสถานที่ทดสอบอย่างชัดเจน