ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร เข้าร่วมจัดประชุม คณะกรรมการจังหวัด

ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดยโสธรและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน  โดยในการประชุมมีการจัดที่นั่ง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน และควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19  ณ ห้องประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร