ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง เย็บหน้ากากผ้า แจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์ตรัง

วันนิ้ (27 มีนาคม 2563) ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้นำหน้ากากผ้า จำนวน  200 ชิ้น จากการร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบให้กับแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ในการนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยได้รับการอนุเคราะห์ผ้าสาลูและผ้าคอตตอน จาก คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เป็นผู้บริจาคผ้าให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อนำไปใช้ในการตัดเย็บหน้ากากมอบให้แก่ประชาชน และได้รับเงินสนับสนุนการจัดโครงการจากวิทยาเขตตรัง และผู้มีจิตศรัทธาผ่านกลุ่มนักศึกษาชมรม Survivor PSU Trang ซึ่งเป็นนักศึกษาดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมในการซื้อจักรเย็บผ้า จนสามารถดำเนินการโครงการนี้จนแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี

นอกจากนั้น ตัวแทนอาจารย์ ยังได้มอบนม KLIM.MILK เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังอีกด้วย

จึงขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกคนมีสติและจิตใจที่เข้มแข็งข้ามผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.