ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง”

นายปิติ
สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่
5 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย)
พร้อมคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พฤหัส
ต่ออุดม ผู้อำนวยการ (ที่ 6 จากซ้าย) นางปริศนา
ปทุมอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสุกัญญา คุนกิตติ
หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน (ซ้าย) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อร่วมสนับสนุน “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง” ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากโรค COVID-19 รวมถึงนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
หน้ากาก N95
และชุด PPE ทั้งนี้
โรงพยาบาลสนามดังกล่าวได้เริ่มเปิดรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ที่ร่วมในโครงการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยการส่งมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม นับเป็นแห่งที่ 2
ด้วยก่อนหน้าได้มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษช่วยเหลือโควิด-19
มูลนิธิรามาธิบดี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่
091-0-20188-8 ธนาคารกรุงเทพพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดัง 'เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’