ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ยูโอบี (ไทย) มอบชุดป้องกันเชื้อโรค 1,000 ชุดให้โรงพยาบาลราชวิถี ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

เพื่อแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ธนาคารยูโอบี
จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชุดป้องกันเชื้อโรค
จำนวน 1,000 ชุดให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของรัฐที่รองรับผู้ป่วย
COVID-19 จำนวนมาก
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วย

จากข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุด (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) มีผู้ป่วยสะสม 827 คน
และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน
ในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ส่วนหนึ่งมาจากความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อ
หรือแม้แต่หน้ากากอนามัย 

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ยูโอบีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้า พนักงานและชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่”

“ธนาคารขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวมใจ
ร่วมช่วยกันชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
นับเป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทยในระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลง”

การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร
และชุมชนของเรา ธนาคารยูโอบี
(ไทย) พร้อมหลอมรวมพลังแรงใจกับทุกภาคส่วน
ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน

บรรยายใต้ภาพ

(จากซ้าย) ยูโอบี (ไทย) นำโดยนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร และนางสาว ศศิวิมล   อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล มอบชุดป้องกันเชื้อโรค 1,000 ชุดให้โรงพยาบาลราชวิถีช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19            

ยูโอบี (ไทย)ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวมใจ  ร่วมช่วยกันชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบชุดป้องกันเชื้อโรค 1,000 ชุดให้โรงพยาบาลราชวิถีช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19