ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ติดตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ จ.กำแพงเพชร

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนการบริหารจัดการน้ำ และ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และการริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ สกสว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบนของคณะวิจัย 4 โครงการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิชัย ไพรสันต์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (คบ.ท่อทองแดง) สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับในฐานะพื้นที่นำร่องระดับโครงการชลประทาน ที่มีเป้าหมายลดการใช้น้ำลง 15% ภายในระยะเวลา 3 ปี