ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพิ่มเติม โดยรณรงค์ขอความร่วมมือผู้โดยสารสร้างระยะห่างภายในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19    

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าตามที่บริษัทได้วางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการใช้บริการ เพื่อลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็นในระบบรถไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการ โดยมีการรณรงค์ทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ, ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน, ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า และขอแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสแทนการใช้เหรียญโดยสารนั้น ล่าสุดเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพิ่มเติม โดยรณรงค์ขอความร่วมมือผู้โดยสารสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยบริษัทได้ดำเนินการกำหนดจุดนั่ง และยืนที่เหมาะสมในขบวนรถไว้ให้แก่ผู้โดยสาร    

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ละยืนภายในขบวนรถเพื่อที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link