ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 และการดำเนินการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สืบเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวสารในโลกออนไลน์ กรณีประเทศลาวพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 คน โดย 1 คนติดเชื้อจากไทย หลังเดินทางมาสัมมนาที่ไบเทคบางนา ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น ทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคขอเรียนชี้แจงดังนี้

1) ศูนย์ฯ ไบเทค ขอแจ้งว่าในระยะเวลา นับจากวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ถูกยกเลิกและเลื่อนการจัดงาน เป็นต้นมา นับเป็นระยะเวลารวมมากกว่า 14 วัน

2) มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการตามคำแนะนำและหลักการของกรมควบคุมโรคและองค์การอนามัยโรค เช่น ติดตั้งเครื่องอินฟาเรดและอุปกรณ์ตรวจวัดเฝ้าระวังผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด

3) มีประกาศคำแนะนำการปฏิบัติเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพื้นที่ในศูนย์ฯ ในการป้องกันตัวเองจากการเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ซึ่งมีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ดูแลรักษาความสะอาดและล้างมือบ่อยๆ

จากการตรวจสอบอย่างละเอียดผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ศูนย์ฯ ไบเทคได้ทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค (Big cleaning) ทุกชั้นทุกอาคารทันทีจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ฯ ไบเทค มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายเพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค