ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พัฒนาชุมพร ร่วมส่วนราชการฝึกผู้ต้องขังต้านโควิด-19

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังร่วมทำหน้ากากป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อยอดสร้างรายได้ในเรือนจำ    

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้ต้องขัง) สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (หน้ากากอนามัย) ระยะเวลา 30 ชั่วโมง มีผู้รับการฝึกจำนวน 20 คน  ณ เรือนจำอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และทางด้านของนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้ต้องขัง) สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (หน้ากากอนามัย) ระยะเวลา  30 ชม. จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย    

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร (สนพ.ชุมพร) กล่าวว่า จากความร่วมมือของจังหวัดชุมพร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรือนจำจังหวัดชุมพร เรือนจำอำเภอหลังสวน และ สนพ.ชุมพร ได้บูรณาการเปิดฝึกอบรมและสนับสนุนวัสดุในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกความปลอดภัยในการทำงาน การใช้จักรอุตสาหกรรม วัสดุอุปกรณ์ในการเย็บจักร ขั้นตอนการเย็บที่ถูกวิธี การวาดแบบผ้า การประมาณราคา เมื่อมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้ จึงจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรให้มีหน้ากากอนามัยใช้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ สนพ.ชุมพร เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้าบางส่วนที่เย็บเสร็จแล้วให้กับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อนำไปแจกให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรต่อไป    

“หลังจบฝึกอบรม บริษัท ปตท.ผลิตและสำรวจปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน) ได้จ้างผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำอำเภอหลังสวน เย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อแจกให้พนักงานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงมีรายได้จากการเย็บหน้ากากอนามัย ในขณะที่อยู่ในเรือนจำอีกด้วย” ผอ.สนพ.ชุมพร กล่าวทิ้งท้าย