ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถวายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด แด่วัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในงานถวายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี  จำนวน 1,000 ขวด ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดย นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนถวาย เพื่อป้องกันการแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19  ณ ปัจจุบัน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เป็นตัวแทนรับมอบแทนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้