ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม

อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน” โดยมี อนุชา จันทรเกษร  สมควร สกุลเทวัญพิทักษ์  เกริกไกร นาสมยนต์  เยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล  จุฬารัตต์ อินตะเทพ  สมพงษ์ คล้อยแคล้ว และ ร้อยเอกจักรทิพย์ กล่ำเสือ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องมรกต โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวานนี้