ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ผู้บริหาร ข้าราชการ จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ให้แก่คณะผู้บริหารพนักงานราชการ ภายในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8  ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำหรับกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจากข้าราชการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนภายในกระทรวงฯ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระทรวงฯ ต้องการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ทำให้เกิดความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาปฎิบัติงานขององค์กร