ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กระทรวงแรงงาน ฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ทหารก่อนปลดประจำการ) สาขาช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง มาเป็นประธานในการฝึกอบรม ด้วยทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทหารที่ปลดจากกองประจำการ จะกลับสู่ภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพตามที่ตนเองต้องการ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ทหารกลุ่มนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการต่อไป