ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดแสงสีเสียงสื่อผสม วัฒนธรรมระดับชาติ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน แสงสีเสียงสื่อผสม 4D ตำนานพระเวสสันดร “มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู” รวมเรื่องราว แฝง กุศโลบาย ย่อใจความทั้ง 13 กัณฑ์ 1000 กว่าพระคาถา มาไว้ในรูปแบบการแสดงสุดยิ่งใหญ่ ตระการตา ใช้เวลา 45 นาที ผู้แสดงกว่า 100 คน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานและให้การต้อนรับ สำหรับแสงสีเสียงสื่อผสมจัดขึ้นเพื่อฉลองงานใหญ่ บุญผะเหวด ประจำปี 2563 เมื่อเร็วๆ นี้