ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วว. หารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน/ขอบเขตงานวิจัยของ วว.

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร. บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. เข้าร่วมต้อนรับ/หารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (Dr. Uttiyo Raychaudhuri, University of Denver, Dr. James Laskin, University of Montana, Dr. Anthony C. Ogden, University of Wyoming, Prof. Lou Barrows, University of Utah) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานและขอบเขตงานวิจัยของ วว. พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมประชุมและประสานงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารแคนทีน คลองห้า วว. เทคโนธานี