ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” บรรยายพิเศษ “การตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร” ยกระดับงานวิศวกรรมไทย

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง"การตรวจสอบและแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม" ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญสูงในงานวิศวกรรม ซึ่งจัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านงานโครงสร้างที่อาจเสื่อมสภาพ เสียหาย และต่อเติมอย่างผิดวิธี ยกระดับความรู้ให้แก่เจ้าของโครงการวิศวกร และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม วสท. เมื่อเร็วๆ นี้