ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อิทธิพล คุณปลื้ม ร่วมหารือเอกชนสนับสนุน โครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเถรวาทจักม่า จัดสร้างพระพุทธรูป ณ ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.ที่ผ่านมา นายปกรณ์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหารบริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายเอกระพีร์ สุขกุลพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือการจัด โครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเถรวาทกลุ่มสุดท้ายในดินแดนพุทธภูมิ ในการจัดสร้างพระพุทธรูป เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดสันติไมตรี เมืองกัญจันปูร์ รัฐตรีปุระ ประเทศอินเดีย ในวันวิสาขบูชา ปี 2563    

ซึ่งชาวพุทธจักม่าดำเนินชีวิตตามรอยพระธรรมเฉกเช่นบรรพบุรุษด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ แม้ขัดสนในปัจจัยในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ในปัจจุบัน ชาวบ้านจึงไม่สามารถก่อสร้างวัดวาอารามที่แข็งแรงใหญ่โตงดงามเช่นชาวพุทธในต่างแดน หลายพื้นที่ไม่มีแม้กระทั่งพระพุทธรูปพระประธานของวัด เพื่อสักการะบูชาทุกวันนี้ชาวจักม่าในละแวกวัดสันติไมตรี รวบรวมเงินสร้างหอพระหลังเล็ก ๆ  ไว้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน    

โดยมี นายวิษณุ ผสมทรัพย์ พร้อม  คณะญาติธรรม  "เพลินบุญ"  บริษัท เพลินบุญทราเวล จำกัด และคณะผู้ผลิตสารคดี "ตามรอยพระพุทธเจ้า" ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมหารือกัน    

พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายปกรณ์ พงศ์วราภา ได้มอบกระเช้าหนังสือให้กับทางรัฐมนตรีฯ ด้วย ซึ่งนายอิทธิพลได้กล่าวขอบคุณและยืนยันว่าทางกระทรวงยินดีที่จะอำนวยความเรียบร้อยให้กับโครงการนี้อย่างเต็มที่